Logo 16bc07612338125970fcc844dc3eb8d27316e552b41481f99586784f73ff2e11
Mjesto provođenja: Primorsko goranska županija. Vrijeme provođenja: 05.02.2018. do 15.11.2018. Kategorija: Civilna sigurnost.
Potraži slične inicijative.

SIGURNOST MLADIH

Cilj projekta SIGURNOST MLADIH je predavanja u osnovnim školama ( 7 i 8 razredi ) i srednjim školama na području Primorsko goranske županije , te kroz edukaciju učenika postići kako prepoznati opasnosti koje im prijete u smislu sigurnosti ( mobbing , dileri , nasilje ,alkohol,droge... ) i kako postupiti - oduprijeti se istima (pravovremeno prepoznavanje opasnosti,postupanje , taktika izbjegavanja ,osnove samoobrane ). Cilj programa je educiranje za postupanje protiv nasilja u školama ali i u slobodno vrijeme ( naglasak na izlaske , sportske manifestacije... ). Smatramo da edukacija donosi pravovremeno prepoznavanje i reakciju na nasilje te na taj način doprinosi smanjenju kaznenih djela nad maladima . U koliko "eksperimentalni ", prvi projekt ,ishoduje interes i efekt edukacije , ideja je projekt ponuditi i ostalim osnovnim i srednjim školama u HR.

Podrži

Uključi se kao aktivist ili vonter. Kontaktiraj inicijatore akcije i ponudi svoj angažman!

Za veću vidljivost ove akcije, podijeli informaciju o njoj putem društvenih mreža.