Logo 16bc07612338125970fcc844dc3eb8d27316e552b41481f99586784f73ff2e11
Mjesto provođenja: OŠ Veliko Trgovišće. Vrijeme provođenja: 01.12.2016. do 30.12.2016. Kategorija: Odgoj, obrazovanje, poticanje čitanja.
Potraži slične inicijative.

Obnova fonda školske knjižnice

Nastojimo opskrbiti školsku knjižnicu Osnovne škole Veliko Trgovišće novim i relevantnim primjercima knjižne građe (naslovi obvezne lektire, knjige namijenjene čitanju iz užitka, slikovnice, naslovi stručne pedagoške literature za učitelje i stručne suradnike). Provedbom projekta biti će osigurana veća uspješnost u neposrednom odgojno-obrazovnom radu nastavnika i stručnih suradnika; ojačana uloga školske knjižnice u životu škole, provedbi školskih projekata, individualnom stručnom usavršavanju nastavnika i stručnih suradnika. Povećati ćemo uspješnost školske knjižnice u razvijanju čitalačkih sposobnosti učenika i osigurati veću dostupnost izvora informacija i knjižne građe. Školska knjižnica Osnovne škole Veliko Trgovišće je u stalnoj potrebi obnavljanja, nadopunjavanja i modernizacije knjižnog fonda, jer knjižni fond knjižnice koristi 221 učenika i učenica u matičnoj školi, a posredno i oko 120 učenika u dvije područne škole u kojima nema knjižnice. Postoji velika potreba za korištenjem školske knjižnice, pošto je škola smještena u pretežno ruralnom području s otežanim prometovanjem, kako prema školi, tako i prema obližnjim gradskim središtima koja posjeduju narodnu knjižnicu. Za uspješno obavljanje zadaća školske knjižnice potrebno je neprestano osiguravati stalan priliv sredstava kojima se postiže da školska knjižnica zaista bude informacijsko, medijsko, komunikacijsko i kulturno središte škole. Međutim, stalan je nedostatak financijskih sredstava koja bi bila kontinuirano ulagana u kvalitetan rad školske knjižnice od strane Osnovne škole Veliko Trgovišće i njezinih osnivača i to izrazito nepovoljno djeluje na ispunjavanje zadaća i misije školske knjižnice. Od prošle školske godine školska knjižnica sudjeluje u Projektu u suradnji s Dječjim vrtićem „Rožica“ u kojem članovi školskog volonterskog kluba kojeg vodi knjižničarka posjećuju dječji vrtić i čitaju bajke i priče polaznicima dječjeg vrtića. Također, prošle smo školske godine realizirali Projekt Knjižni ormar u Područnoj školi Dubrovčan, koja nema vlastitu školsku knjižnicu, a kojim smo omogućili učenicima posudbu knjiga za čitanje u slobodno vrijeme. Knjižničarka svake školske godine provodi programe poticanja čitanja s učenicima razredne nastave, te radionice s temama vezanima uz građanski odgoj i obrazovanje. Sudjeluje i u programima vezanima uz Mjesec hrvatske knjige, te obilježavanje Dana hrvatske knjige (22.04.), te Svjetskog dana knjige i autorskih prava (23.04.). Ove školske godine Škola se uključila u Nacionalnu kampanju za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom.

Podrži

Uključi se kao aktivist ili vonter. Kontaktiraj inicijatore akcije i ponudi svoj angažman!

Za veću vidljivost ove akcije, podijeli informaciju o njoj putem društvenih mreža.